An ever-evolving walking figure (seamless loops) – Hình dáng đi bộ không ngừng phát triển (các vòng lặp liền mạch). Là sự làm lại của tác phẩm kinh điển của studio Universal Everything từ năm 2011, The Transfiguration. Sự thay đổi hình dạng lần đầu tiên được trình chiếu tại triển lãm cá nhân lớn đầu tiên của studio Super-Computer Romantics tại La Gaite Lyrique, Paris. Hiện được làm lại hoàn toàn bằng cách sử dụng phần mềm hiệu ứng hình ảnh thủ tục mới nhất.
An ever-evolving walking figure (seamless loops)
An ever-evolving walking figure (seamless loops)
The ever-evolving walking silhouette (seamless loops). A remake of studio Universal Everything classic from 2011, The Transfiguration. The shape change was shown for the first time at Super-Computer Romantics’ first major solo exhibition in La Gaite Lyrique, Paris. Now completely redone using the latest procedural visual effects software.
  • Soundtrack: foley Simon Pyke
  • Studio: Universal Everything
  • Original:
  • Steam: CLICK
  • CGI artwork: CLICK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here