Thẻ <b> và <strong> trong HTML

Thẻ <b><strong> trong HTML đều xác định 1 văn bản được in đậm. Tuy nhiên thẻ <strong> xác đinh 1 văn bản in đậm có giá trị cao hơn

Ví dụ:

<b> Nội dung văn bản </b>

<strong> Nội dung văn bản </strong>

Thẻ <i> và <em> trong HTML

Thẻ <i><em> trong HTML đều xác định 1 văn bản được in nghiêng. Tuy nhiên thẻ <em> xác đinh 1 văn bản in nghiêng có giá trị cao hơn

Ví dụ:

<i> Nội dung văn bản </i>

<em> Nội dung văn bản </em>

Thẻ <small> trong HTML

Thẻ <small> trong HTML được xác định 1 đoạn văn bản có chữ bé. Thẻ này thường được dùng để chú thích hoặc để tên tác giả.

Ví dụ:

<small> Nội dung văn bản 2 </small>

Thẻ <mark> trong HTML

Thẻ <mark> trong HTML được xác định 1 đoạn văn bản được đánh dấu bằng cách tô màu đoạn văn bản đó.

Ví dụ:

<mark> Nội dung văn bản 2 </mark>

Thẻ <del> trong HTML

Thẻ <del> trong HTML được đánh dấu 1 đoạn văn bản bị sai hoặc bị xoá. Nó được xác định bằng cách gạch ngang đoạn văn bản đó.

Ví dụ:

<del> Nội dung văn bản 2 </del>

Thẻ <ins> trong HTML

Thẻ <ins> trong HTML được đánh dấu 1 đoạn văn bản gạch dưới chân để chú ý cho người đọc.

Ví dụ:

<ins> Nội dung văn bản 2 </ins>

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here