TỔNG HỢP MỨC PHẠT CÁC LỖI CƠ BẢN DÀNH CHO XE MÁY NĂM 2021
TỔNG HỢP MỨC PHẠT CÁC LỖI CƠ BẢN DÀNH CHO XE MÁY
TỔNG HỢP MỨC PHẠT CÁC LỖI CƠ BẢN DÀNH CHO XE MÁY
1. Không đội mũ bảo hiểm: 200.000 – 300.000 đồng.
2. Không gương chiếu hậu: 100.000 – 200.000 đồng.
3. Không đèn: 100.000 – 200.000 đồng.
4. Không mang GPLX: 100.000 – 200.000 đồng.
5. Không có GPLX: 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng (tạm giữ xe đến 07 ngày).
6. Không mang đăng ký xe: 100.000 – 200.000 đồng.
7. Không có đăng ký xe: 300.000 – 400.000 đồng (tịch thu xe).
8. Không có hoặc không mang bảo hiểm: 100.000 – 200.000 đồng.
9. Không xi nhan, còi khi vượt trước: 100.000 – 200.000 đồng.
10. Không xi nhan khi chuyển làn: 100.000 – 200.000 đồng.
11. Không xi nhan khi chuyển hướng: 400.000 – 600.000 đồng.
12. Không giữ khoảng cách an toàn: 100.000 – 200.000 đồng.
13. Không gắn biển số xe: 300.000 đồng – 400.000 đồng.
14. Biển số giả: 300.000 đồng – 400.000 đồng (tịch thu biển số).
15 Biển số mờ: 100.000 đồng – 200.000 đồng.
16. Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính): 600.000 – 01 triệu đồng (tước bằng từ 01 – 03 tháng).
17. Vượt đèn đỏ, đèn vàng: 600.000 – 01 triệu đồng (tước bằng từ 01 – 03 tháng).
18. Vượt phải: 400.000 – 600.000 đồng.
19. Chở theo 02 người: 200.000 – 300.000 đồng.
20. Chở theo 03 người 400.000 – 600.000 đồng (tước bằng từ 01 – 03 tháng).
21. Sai làn: 400.000 – 600.000 đồng.
22. Đi ngược chiều trên đường 1 chiều : 01 – 02 triệu đồng (tước bằng 01 – 03 tháng).
23. Đi vào đường cấm: 400.000 – 600.000 đồng.
24. Dừng, đỗ không đúng nơi quy định: 200.000 – 300.000 đồng.
25. Thay đổi màu sơn: 100.000 – 200.000 đồng.
26. Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h: 200.000 – 300.000 đồng.
27. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h: 600.000 đồng – 01 triệu đồng.
28. Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h: 04 – 05 triệu đồng (tước bằng từ 02 – 04 tháng).
29. Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở: 02 – 03 triệu đồng (tước bằng từ 10 – 12 tháng, tạm giữ xe đến 07 ngày).
30. Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở: 04 – 05 triệu đồng (tước bằng từ 16 – 18 tháng, tạm giữ xe đến 07 ngày).
31. Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở: 06 – 08 triệu đồng (tước bằng từ 22 – 24 tháng, tạm giữ xe đến 07 ngày).
32. “Lỗi nhỏ nhưng phạt nặng”: Phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng với hành vi sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here